۲ بیمار مشکوک به وبا در روانسر شناسایی شد

به گفته سرپرست شبکه بهداشت روانسر در روزهای اخیر ۲ بیمار مشکوک به وبا با علایم اسهال، ضعف و بیحالی شناسایی و آنتی بیوتیک درمانی و سرم تراپی برای آنها شروع شد.

 

امروز تیم اعزامی شبکه بهداشت برای بررسی علایم بیماری در سایر اعضای خانواده و وضعیت آب و منبع احتمالی آلودگی به محل سکونت این دو بیمار مراجعه کردند.

احتمال می رود که منبع آلودگی این افراد به دلیل مسافرت یکی از این دو بیمار به منطقه کردستان عراق بوده باشد.