۴۹ روز غیراستاندارد برای هوای استان کرمانشاه

سرپرست محیط زیست استان کرمانشاه:در سه ماهه امسال شهر‌های استان کرمانشاه در مجموع 49 روز هوای غیراستاندارد داشتند، بیشترین تعداد روز‌های غبارآلود مربوط به شهر‌های مرزی مانند قصرشیرین و سرپل ذهاب بوده است.

 

 

امسال ۲۷ روز با وضعیت هشدار، سه روز اضطرار و ۱۹ روز بحران در استان داشتیم.

برای مقایسه باید گفت که کرمانشاه در مجموع سال ۱۴۰۰، فقط ۲۲ روز شرایط غیراستاندارد را داشته است.

عامل اصلی ریزگرد‌هایی که در این مدت جو کرمانشاه را تحت تاثیر قرار داده کانون‌های خارجی کشور‌های همسایه بوده، خوشخبتانه در کرمانشاه کانون داخلی نداریم.