۶ پژوهشگر دانشگاه صنعتی کرمانشاه در میان پژوهشگران برتر دنیا  

رساناپرس_ معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه صنعتی کرمانشاه از قرار گرفتن نام شش نفر از پژوهشگران این دانشگاه در میان دو درصد پژوهشگران برتر سال 2022 جهان خبر داد.

دکتر سهراب فتحی در این رابطه اظهارکرد: «مؤسسه مندلی» وابسته به پایگاه انتشاراتی «الزویر» به همراه محققینی از دانشگاه استنفورد، برای سومین سال متوالی فهرستی از پژوهشگران پراستناد جهان بر اساس داده­‌های پایگاه استنادی معتبر«اسکوپوس» که یکی از بزرگ‌ترین و معتبرترین پایگاه‌­های اطلاعاتی جهان می باشد، تهیه کرده است.

معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه صنعتی کرمانشاه با بیان اینکه در این ارزیابی داده ­­های پایگاه استنادی اسکوپوس از سال ۱۹۶۰ تا ۲۰۲۱ مورد بررسی قرار گرفته، گفت: شرط ورود پژوهشگران به فرایند ارزیابی، انتشار حداقل پنج مقاله در پایگاه استنادی اسکوپوس بوده است. همچنین داده‌­ها در پنج حوزه موضوعی اصلی، ۲۲ حوزه موضوعی فرعی و ۱۷۶ رشته طبقه‌بندی شده است.

وی بااشاره به اینکه امسال نیز دو لیست از پژوهشگران پر استناد تهیه شده، ادامه داد: در لیست اول پژهشگران پراستناد دو درصد برتر در تمامی رشته‌ها بر اساس تعداد استنادات تا پایان سال ۲۰۲۱ بررسی شده که در این لیست نام سه نفر از پژوهشگران دانشگاه صنعتی کرمانشاه؛ دکتر بهزاد قنبری دانشیار گروه آموزشی مهندسی علوم پایه، دکتر رضا همتی دانشیار گروه مهندسی برق و دکتر امین شهسوار گلدانلو استادیار گروه آموزشی مهندسی مکانیک به چشم می‌خورد.

فتحی اضافه کرد: در لیست دوم که شامل پژوهشگران پراستناد دو درصد برتر بر اساس تعداد استنادات دریافتی صرفاً در سال ۲۰۲۱ در حوزه‌های موضوعی مربوطه است، شش پژوهشگر از دانشگاه صنعتی کرمانشاه شامل دکتر بهزاد قنبری دانشیار گروه آموزشی مهندسی علوم پایه، دکتر رضا همتی دانشیار گروه مهندسی برق، دکتر امین شهسوار گلدانلو استادیار گروه آموزشی مهندسی مکانیک، دکتر شعیب خانمحمدی استادیار گروه آموزشی مهندسی مکانیک، دکتر غلامحسین روشنی دانشیار گروه مهندسی برق و دکتر سجاد احمدیان استادیار گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر دانشگاه حضور دارند.