💢راهکارهای کاربردی مدیریت مصرف آب 💧بستن به موقع شیر آب را در خانواده خود فرهنگ سازی کنیم، به همین منظور با نوشتن توصیه های مناسب و قرار دادن آن کنار شیرآلات، این موضوع را میان اعضای خانواده نهادینه کنیم. 💧برای شستن میوه و سبزیجات، بهتر است، ابتدا آنها را حدود ۲۰ دقیقه در ظرفی بخیسانیم و سپس آب کش کنیم. 💧 با قرار دادن یک ظرف زیر مواد غذایی درحال شستشو، آب ها را جمع آوری و در آبیاری گلدان ها و یا باغچه منزل استفاده کنیم. 💧از جریان آب برای باز شدن یخ مواد غذایی منجمد استفاده نکنیم، برای آب شدن یخ مواد غذایی منجمد فقط کافی است از چند ساعت قبل اقدام کنیم. 💧در تابستان آب خنک مورد نیاز خود را در یخچال نگهداری کنیم، تا برای نوشیدن آب خنک مجبور نباشیم مدت طولانی شیر آب را باز بگذاریم.