🔴 ۴ شهرستان استان در وضعیت بحران دکتر شکیبا معاون بهداشتی دانشگاه: ♦️شاخص ساعتی کیفیت هوا AQI تا ساعت ۲۱ امروز ۳ خرداد ، برای ایستگاههای استان کرمانشاه به شرح ذیل می باشد: ♦️ایستگاه قصرشیرین عدد شاخص ۳۶۳ وضعیت قهوه ای – خطرناک (بحران) ♦️ایستگاه سرپل ذهاب عدد شاخص عدد ۵۰۰ وضعیت قهوه ای – خطرناک (بحران ) ♦️گیلانغرب مشابه سرپل ذهاب می باشد. ♦️ایستگاه پاوه عدد شاخص ۱۶۲ وضعیت قرمز – ناسالم (هشدار) ♦️ایستگاه اسلام آباد غرب عدد شاخص ۱۹۳ وضعیت قرمز – ناسالم (هشدار) ♦️ایستگاه کنگاور عدد شاخص ۳۸۰ وضعیت قهوه ای – خطرناک (بحران) ♦️ایستگاه کرمانشاه عدد شاخص ۱۸۵ وضعیت قرمز – ناسالم (هشدار)