🔹در راستای مقابله با ساخت و ساز غیر مجاز؛ طبقه هشتم یک واحد مسکونی در کرمانشاه تخریب شد  

شهردار منطقه پنج شهرداری کرمانشاه گفت: در راستای مقابله با ساخت و ساز غیر مجاز طبقه هشتم یک واحد مسکونی تخریب شد.

 

مهندس سجاد یزدانی اظهار داشت: در راستای دفاع از حقوق شهروندان و همچنین پیشگیری از هرگونه حادثه، برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز همواره مورد تاکید مدیریت شهری کرمانشاه بوده است.

وی افزود: بر همین اساس، یک واحد مسکونی در شهرک شهرداری حوزه منطقه پنج که بصورت غیر اصولی و غیرمجاز اقدام به ساخت طبقه هشتم کرده بود، تخریب شد.

شهردار منطقه پنج کرمانشاه با بیان اینکه این اقدام تا کنون در کرمانشاه کم سابقه است، تصریح کرد: وجود این طبقه غیر استاندارد و بدون مجوز، باعث ایجاد خطر برای دیگر واحدهای این ساختمان بود.

یزدانی با بیان اینکه این اقدام با کسب دستور کتبی قضایی صورت گرفت خاطرنشان کرد: برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز همواره در دستور کار مجموعه مدیریت شهری خواهد بود.